Dịch vụ lập báo cáo tài chính cuối năm, hoặc trong năm tài chính

Bạn  là doanh nghiệp mới thành lập, chưa có kế toán, chưa có nhiều chi phí đầu tư nên chọn giải pháp tự mình kê khai thuế hàng tháng, quý.

Công ty của đang khuyết, trống vị trí kế toán, cần có người thay thế trong một thời gian nhất định

Công ty của bạn cần một người có đủ kinh nghiệm, trình độ, kỹ năng và bằng cấp để quản lý và hướng dẫn mọi thứ liên quan đến báo cáo tài chính

Bạn đang có nhu cầu làm báo cáo tài chính để phụ vụ vay vốn, đấu thầu

Nội dung dịch vụ:

 • Tư vấn số liệu tài chính
   
 • Lập báo cáo tài chính

Quy trình thực hiện công việc:

Bước 1:

 • Chuyên viên kế toán của Protax sẽ liên hệ tiếp nhận hồ sơ của đơn vị

Bước 2:

 • Kiểm tra, rà soát, đối chiếu tờ khai thuế hàng tháng với chứng từ gốc (hóa đơn đầu ra, đầu vào…), thực hiện điều chỉnh ngay nếu phát hiện có sai sót về hóa đơn giả, hóa đơn khống hay lỗi do kê khai sai sót.
 • Tổ chức sắp xếp hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên các sổ sách(sổ chi tiết, tổng hợp, các bảng phân bổ…) và Báo cáo tài chính.
 • Hoàn thiện chứng từ cần thiết: Phiếu thu – chi, phiếu nhập – xuất…
 • Thông báo cho doanh nghiệp kịp thời các vấn đề về quỹ tiền mặt, ngân hàng, hàng tồn kho, công nợ, chi phí các loại….
 • Tư vấn các chính sách, văn bản về thuế, kế toán và các vấn đề xử phạt thuế khi làm sai để doạnh nghiệp nắm bắt.
 •  Chỉ ra cho doanh nghiệp những vấn đề tồn đọng trong các vấn đề về kế tóa tài chính năm qua và đưa ra các giải pháp khắc phục
 • Cân đối lãi lỗ, tư vấn các vấn rủi ro cho doanh nghiệp
 • Chốt số liệu, lập các báo cáo tài chính hoàn chỉnh.