Dịch vụ hoàn thiện sổ sách kế toán

            Bạn vừa nhận được thông báo đến kỳ quyết toán thuế của cơ quan thuế.

            Bạn đang lo lắng với hệ thống sổ sách lộn xộn, hàng loạt chi phí có nguy cơ bị xuất toán, bị truy thu nộp thuế và xử phạt?

            Hệ thống sổ sách ẩn chứa nhiều sai sót do chưa kịp thời cập nhật pháp luật về thuế.

Nhằm giúp Doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc của Báo cáo tài chính, hệ thống sổ sách các năm về trước. Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống hạch toán, kế toán, tạo lập một thống kế toán an toàn, minh bạch khi thanh tra, kiểm tra, quyết toán thuế. Protax xin cung cấp gói Dịch vụ Hoàn hiện sổ sách kế toán. Chúng tôi sẽ tư vấn, xây dựng cho doanh nghiệp một hệ thống sổ sách kế toán đầy đủ, chính xác, tuân thủ theo luật định.

Nội dung dịch vụ:

 • Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu, lãi lỗ
 • Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế
 • Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hoạch toán theo đúng chuẩn mực
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán
 • Lập báo cáo tài chính năm
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán năm

 Quy trình thực hiện công việc:

Bước 1:

Chuyên viên kế toán Protax sẽ liên hệ tiếp nhận hồ sơ của đơn vị.

Bước 2:

Kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của Doanh nghiệp, tư vấn điều chỉnh các sai phạm về thuế

 • Kiểm tra lại chứng từ gốc so với tờ khai thuế GTGT hàng tháng để phát hiện thiếu sót.
 • Điều chỉnh, bổ sung các chứng từ kế toán chặt chẽ với chứng từ gốc.
 • Tư vấn, xử lý các tình huống tồn đọng của chứng từ: như mất chứng từ, chứng từ không hợp lệ….
 • Cân đối số liệu chứng từ kế toán, doanh thu lãi lỗ.

Bước 3:

 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán, lập Báo cáo tài chính

 • Nhập lại số liệu kế toán của thời kỳ cần làm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 • Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính năm.

Bước 4:

Chịu trách nhiệm giải trình quyết toán với cơ quan thuế

 • Giữ vai trò là nhân viên kế toán của doanh nghiệp đứng ra trực tiếp giải trình với cơ quan thuế về các vấn đề liên quan đến sổ sách kế toán đã thực hiện.