Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cách xử lý các trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn GTGT Các trường hợp mất hóa đơn GTGT được hướng dẫn  tại điều 24, thông tư 39/2014/TT-BCT theo đó việc mất, cháy, hỏng hóa đơn kế…

Cách xử lý hóa đơn của DN bỏ trốn

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp bỏ trốn Trường hợp doanh nghiệp phát hiện hoặc được cơ quan Thuế thông báo về những hóa đơn đầu vào là mua của doanh nghiệp bỏ trốn khỏi địa…