Ưu đãi cho doanh nghiệp StarUp.

Bạn là doanh nghiệp StarUp.

Bạn đang bận rộn với ý tưởng và kế hoạch kinh doanh của mình. Hãy tiếp tục làm điều đó! Protax sẵn sàng chia sẻ và đồng hành cùng bạn -xóa tan gánh nặng thuế – kế toán

Doanh nghiệp mới thành lập cần những thủ tục gì về thuế ?

STT Công việc của kế toán Ghi chú
 1  Làm tờ khai thuế môn bài và nộp tiền thuế môn bài ( Mẫu 01/MBAI) NĐ 139/2016/NĐ-CP
2 Đăng ký phương pháp kê khai tính thuế GTGT ( Mẫu 06) TT119/2017+TT156/2013
 3 Đặt in hoặc mua hóa đơn TT39,26,37/TT-BTC
 4 Thông báo phát hành hóa đơn
 5 Mở tài khoản ngân hàng, đăng ký tài khoản với cơ quan thuế ( Mẫu 08) TT95/2016TT-BTC
 6 Mua dịch vụ chữ ký số – kê khai thuế qua mạng
 7 Đăng ký nộp thuế điện tử
 8 Làm hợp đồng lao động, Quy chế lương, thưởng/ Nội quy công ty
 9 Khai trình việc sử dụng lao động
 10 Làm thủ tục tham gia bảo hiểm (Bắt buộc)
 11 + Lựa chọn chế độ kế toán + TT133/2016/TT-BTC

+ TT 200/2014/TT-BTC

 12 + Lựa chọn phương pháp hạch toán hàng tồn kho

+ Phương pháp tính giá xuất kho của hàng tồn kho

Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho
+ TT 138/011/TT-BTC
13 Đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định TT45/2013/TT-BTC