Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh

Bạn muốn thành lập doanh nghiệp? Thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh? Bạn đang phân vân lựa chọn loại hình Doanh nghiệp?… Công ty TNHH Dịch vụ kế toán Protax với kinh nghiệp tư vấn thành công cho nhiều khách hàng trên địa bàn Hà Nội sẽ giúp bạn đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhất. Giúp còn đường doanh thương của bạn trở nên thuận lợi hơn

Tư vấn trước thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn lựa chọn loại hình Doanh nghiệp
 • Tư vấn về cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp
 • Tư vấn lựa chọn tên của doanh nghiệp theo quy định của luật Doanh nghiệp
 • Tư vấn mức vốn điều lệ, cơ cấu vốn góp, ngành nghề kinh doanh
 • Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các thành viên/cổ đông
 • Tư vấn phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh

Tiến hành các thủ tục Thành lập doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

 • Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ Thành lập Doanh nghiệp
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý về việc thành lập Doanh nghiệp tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

Tư vấn sau thành lập doanh nghiệp:

 • Tư vấn thủ tục khai thuế, thủ tục đăng ký in hóa đơn
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Tư vấn định hướng xây dựng thương hiệu
 • Cung cấp Văn bản pháp luật trong lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp sau thành lập hoặc theo yêu cầu của Doanh nghiệp